Kosovalı Türk Milletvekillerinin Mal Varlığı

kosova-turk-mılletvekilleri-580x400

Milletvekili ve Kosova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar 13 Mart 2014 tarihli mal varlığı bildiriminde, 50 bin Euro değerinde daire, ebeveynlerden kalan 11 bin Euro’luk ev ve dükkan, eşinin adına 6 bin Euro’luk arsa, 9 bin 800 Euro’luk arsa, 80 bin Euro’luk daire, 2 bin 500 Euro’luk arsa, 6 ...

Read More

Osmanlı’da gayrimüslimler orduya nasıl alındı ?

2aB

II.Meşrutiyet dönemine gelindiğinde ise gayrimüslimlerin askerlik görevine bakışları önceki devirlerden oldukça farklılaşacaktı.Bu kez gayrimüslimler askerlikten uzak durmak bir yana askerlik yapmak için gönüllüydüler. İslam devletlerinde askerlik vazifesi müslümanların göreviyken ...

Read More

Osmanlı ordusu Gazze için savaşmıştı

Turkish_heliograph_at_Huj2

Osmanlı tarihinin gölgede kalmış konularından biri de I. Dünya Savaşı sırasında Filistin Cephesi’nde yapılan “Gazze Muharebeleri”dir. Özellikle Filistinli kadınların yardım ve desteğini gören Osmanlı askerleri, burada 7 aydan fazla bir süre Gazze’yi büyük bir özveri ve kahramanlıkla savunmuştur ...

Read More

Doğu Türkistan’da devlet doğuran bir isyan: Kumul İsyanı

kumulisyani

1911’de Sun Yat Sen’in gerçekleştirdiği bir devrimle Çin’de Cumhuriyet’in ilan edilmesinden sonra, Çinli Han kökenlilerin bölgedeki tarım alanlarına yerleştirilmesi, Nisan 1931’de Kumul’da Niyaz Hacı ve Salih Darga liderliğinde girişilen ve bağımsızlığa uzanan bir isyanı tetikledi. Bugün, Çin ...

Read More

Hocalı katliamı nasıl gerçekleşti ?

hocali

Ermeni kuvvetleri 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gecede Hocalı kasabasında, 83 çocuk, 106 kadın ve 70′den fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 kişiyi katletti. Yaşanan sadece insanların katledilmesi değildi. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde bir çoğunun yakılmış olduğu, ...

Read More

Şehzade Mustafa’nın katli ve Anadolu’da matem

sehzade Mustafa

Meded meded bu cihanım yıkıldı bir yanı Ecel celâlîleri aldı Mustafa Hânı Kanuni Sultan Süleyman’ın Mahidevran’dan olma oğlu Şehzade Mustafa Osmanlı tahtının en önemli varisi olarak görülmekteydi. Akıllı, yetenekli, gözü pek bir şehzadeydi. Kanuni tarafından Manisa sancakbeyliğinde ...

Read More

Sırp güçlerinin özel hedefi Bosna’daki Osmanlı belgeleriydi

osmanli_belgeleri1

Sırpların özel olarak hedef seçtikleri yerlerden biri kütüphaneler ve arşiv binaları oldu. Kütüphanelerin ve arşivlerin yok edilmek için hedef alınmasındaki amaç gelecek kuşaklara Bosna’daki Osmanlı mirasının aktarılmasını engellemek ve bir zamanlar bu topraklarda farklı enik ve dini grupların ...

Read More

Olimpiyat şehri Soçi: Çerkes sürgününün başladığı yer

Soci-kis-olimpiyatlari-logo

1,5 miyon Çerkes’in soykırıma varan sürgününün başladığı bu şehirde, Olimpiyat Köyü Kbaada adı verilen bölgede inşa edildi. Kbaada ismi Çerkes sürgününün ardından Kranaya Polyana olarak değiştirilmişti. Yani Kızıl Çayır. Şimdi Çerkeslerin kanlarıyla sulanmış olan bu topraklarda insanlar ve ...

Read More

525 yıl sonra antlaşma maddesine konu olan padişah türbesi

osmanli_savas

Yüzyıllar boyunca Osmanlı hâkimiyetinde kalan bölgede Sultan I. Murad’ın iç organlarının gömülü olduğu türbe, 1913’te Balkan Savaşları’nın kaybedilmesi ve Osmanlıların buradan çekilmesiyle gündeme geldi. Seferde hayatını kaybeden Osmanlı padişahlarından biri olan Kanuni Sultan Süleyman, ...

Read More

Yüzyıl da Geçse – Kalkandelen / MAKEDONYA

yuzyilda_gecse_makedonya

“Gayda İstanbul” müzik topluluğundan AYHAN AKKAYA ve FEHMİYE ÇELİK’in birlikte hazırlayıp sundukları “YÜZYIL DA GEÇSE!..” programı, Balkanlarda yaşayan halkların kültürel ve sosyal benzerliklerine vurgu yaparak, bu topraklarda, yüzyıl da geçse dillerden düşmeyecek ...

Read More

II.Abdülhamid’in petrol tespiti çalışmaları ve hatalı harita

abdulhamid

Ancak yanlışlıkla haritanın aslına müdahale edilerek bölgedeki petrol yatakları dışındaki yerleşim yerleri de petrol kuyusu olarak işaretlendi. Bu yanlışlık ise 65 ayrı yerde petrol bulunduğuna yönelik yorumları ve haberleri beraberinde getirdi. 19.yüzyılın son çeyreğinde petrolün stratejik bir ...

Read More

6 Köşeli Yıldızın Sırrı ve Bilinmeyenleri

6-koseli-yildiz

Bu konu Barbaros Hayreddin Paşa Sancağı, 6 köşeli yıldız, Sion yıldızı,Yahudi ve Mason sembolu, Mühr-i Süleyman, Hz. Süleyman’ın mührü,Candaroğulları beyliği bayrağı,Teke Beyliği Sancağı,Karamanoğulları beyliği bayrağı,Hz. Davud mührü, Hz. Hızır sembolu, Altı köşeli yıldız nedir?, Barbaros ...

Read More